Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on LUX Day Spa:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu

25.03.2020. Viimeisin muutos 25.03.2020.

 1. Rekisterinpitäjä
  LUX DaySpa (y-tunnus 2776448-1 / 2986906-8), Isolinnankatu 24, 28100 Pori,
  040 0424106 / 050 3402291, luxdayspapori(at)gmail.com
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Ella Pihlainen, Tapionkatu 27 as 7, 28120 Pori, 040 0424106,
  luxdayspapori(at)gmail.com
  Krista Jalava, Tutkijantie 9 B as 1, 28600 Pori, 050 3402291,
  luxdayspapori(at)gmail.com
 3. Rekisterin nimi
  LUX Day Spa asiakasrekisteri.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Palvelussuhteen hoitaminen:
  Asiakkaan käynti päivämäärät hoidoissa
  Käytetyt tuotteet hoidoissa
  Asiakkaan ostamat tuotteet kotihoitoon
  Allergiat, sairaudet, kontraindikaatiot tuotteille ja sähköisille hoidoille.
  Asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito esim. peruutukset sairastapauksissa ja
  muissa esteissä
 5. Rekisterin tietosisältö
  Asiakkaan nimi ja puhelinnumero. Asiakasrekisteriä säilytetään 5 vuotta. Jos
  asiakas ei ole käynyt hoidoissa sinä aikana uudelleen, rekisteri anonymisoidaan.
  Rekisterin päivittämisestä huolehditaan asiakaskäynnin yhteydessä.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä palvelun käyttäjältä
  itseltään ensimmäisen käyntikerran yhteydessä.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Asiakasrekisterin
  sisältämät tiedot ovat ainoastaan yrityksen omassa käytössä.
 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Manuaalinen asiakasrekisteri säilytetään lukitussa tilassa. Asiakasrekisterin
  turvallisuus ja henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan hyvän
  tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Asiakasrekisterin käyttöön ovat oikeutettuja
  vain ne työntekijät, joilla on oikeus käsitellä työnsä puolesta asiakastietoja.
  Työntekijät noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.
 10. Tarkastusoikeudet
  Jokaisella rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa

asiakasrekisteriin tallennetut tiedot rekisterinpitäjältä.

 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista rekisteriasioista
  vastaavalta henkilöltä.
  Evästekäytäntö
  Mitä evästeet ovat?
  Eväste on dataa, jonka web-palvelin tallentaa käyttäjän laitteelle. Selain lähettää
  tiedon takaisin kyseiselle palvelimelle joka pyynnön yhteydessä.
  Lue lisää: wikipedia
  Käyttämämme evästeet
  Käytämme sivuston analysoinnissa Google Analytics –palvelua. Google
  Analytics on ilmainen verkkosivujen kävijäseurantaan tarkoitettu
  tietokoneohjelma, jota käytetään WWW-selaimen välityksellä. Kävijöistä kerätyt
  tiedot tallennetaan Googlen palvelimelle, josta niistä koottuja tilastoja voidaan
  tutkia Analytics-ohjelmaan kirjautumalla.
  Lue lisää: Google Analytics
  Mihin käytämme evästeitä
  Evästeidän käytöllä pyrimme kehittämään palveluitamme.
  Evästeiden poistaminen
  Voit halutessasi estää evästeiden käytön tai poistaa selaimeesi tallennetut
  evästeet.
  Lue lisää: Chrome, Windows Explorer, Firefox, Safari